Změna úplaty MŠ a ŠD od 1. 9. 2024

Změna úplaty MŠ a ŠD od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

vzhledem k novele § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) bude s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovovat výši úplaty v mateřských školách a školních družinách zřizovatel.

V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podle doposud účinných právních předpisů měsíční výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech stanovovali jednotliví ředitelé škol a školských zařízení. Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel.

 

Zřizovatel stanovuje s platností od 1. 9. 2024 výši úplaty takto:

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru