Mateřská škola

Historie předškolní výchovy v Nové Říši

Historie předškolní výchovy v Nové Říši začíná v roce 1878, kdy byla v místním klášteře otevřena soukromá opatrovna dětí. Řízení a dozor obstarávaly do roku 1940 řádové sestry. Od roku 1940 do roku 1947 byla opatrovna financována rodiči a Obecním úřadem v Nové Říši. Roku 1948 převzal správu opatrovny MNV v Nové Říši. Zde již začíná novodobá historie školy. Ta přebývala v prostorách kláštera ještě 36 let. V roce 1984 byla otevřena nová budova.

Mateřská škola dnes

Prostory mateřské školy se nacházejí v prostorné, samostatné budově, která byla rekonstruována v roce 2003. V nadstavbě budovy mateřské školy se nachází 11 bytů. Součástí budovy je i školní kuchyně a jídelna pro žáky a zaměstnance základní školy. Budova vyhovuje hygienickým předpisům a dobře slouží svému účelu. Mateřská škola se nachází v klidné části obce, obklopena bohatou zelení. Budova mateřské školy je třítřídní a kapacita byla krajskou hygienickou stanicí stanovena na 75 dětí. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 2 zpravidla do 6 let.Velkou výhodou je vlastní školní kuchyně. Paní kuchařky připravují dětem kvalitní, pestrou, velmi chutnou a plnohodnotnou stravu. K budově náleží také prostorná oplocená školní zahrada, která je vybavena dvěma pískovišti, skluzavkou, lanovým mostem a průlezkou. Na zahradě máme k dispozici zahradní domeček, ve kterém jsou uskladněny hračky na písek, kočárky, míče, odrážedla, kola a tříkolky, které mohou děti na zahradě využívat. Děti se mohou také dostatečně realizovat z hlediska her a sportů organizovaných učitelkami, ale i z hlediska individuálních her. Děti však nejsou vázány jen na ohraničenou plochu zahrady, ale podnikáme i vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. K pozorování jsou zde různorodá přírodní prostředí jako pole, louky, lesy a další. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, a to má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců. Naši mateřskou školu navštěvují děti především z Nové Říše, ale i z Krasonic, Červeného Hrádku, Dolní Vilímče, Vystrčenovic a dalších obcí.

Profilace a filosofie naší mateřské školy

Našim hlavním posláním je vytvořit místo, kde jsou děti šťastné a kde se cítí bezpečně. Cílem našeho vzdělávání je všestranný a harmonický rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a možnosti. Naší snahou je u dětí formovat zdravou a sebevědomou osobnost se správnými životními postoji a návyky, která umí rozpoznat a řešit problémy. Snažíme se rozvíjet jejich samostatnost, přirozenou zvídavost, sociální zkušenost a tvořivost. V našem vzdělávacím programu vycházíme také z lidových tradic a zvyků, podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období nabízíme dětem škálu smysluplných činností a aktivit. Jsme si plně vědomy, že předškolní období je pro dítě nejvýznamnější etapou jeho života. Víme, že většinu toho, co v tomto věku prožije, je trvalé. Jeho rané zkušenosti se časem zhodnotí a najdou svá uplatnění.

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru