Úřad práce Jihlava

Ve středu 20. 10. navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Jihlavě, kde jim byly poskytnuty informace týkající se volby povolání. Pracovnice úřadu žáky seznámila se systémem středoškolského vzdělávání v České republice, s požadavky na studium na jednotlivých typech škol, možnostech výběru střední školy a dalšími důležitými hledisky, která by měli žáci zvážit při výběru svého dalšího studia (studijní výsledky, zájmy, uplatnění se na trhu práce …).

Žáci obdrželi brožuru, která obsahuje seznam všech středních škol v kraji Vysočina s informacemi o přijímacích zkouškách.

Děkujeme paní zástupkyni a výchovné poradkyni Haně Petrů, že nám návštěvu Úřadu práce v Jihlavě domluvila.

                                                                                                Bronislava Nechvátalová, třídní učitelka


Zobrazení: Alba | Podle data

Úřad práce Jihlava


tisk Tisknout   ↑ Nahoru