Projekt Vysočina - kraj, kde žijeme

          V 5. třídě v hodinách Vlastivědy, Informatiky a  Hudební výchovy proběhl v měsících březnu a dubnu projekt Vysočina – kraj, kde žijeme. Projekt byl rozsáhlý a přinesl žákům mnoho znalostí z oblasti Vysočiny. Kromě nových informací jsme si s žáky zazpívali zdejší písně a ochutnali krajové pokrmy. Více informací o projektu naleznete níže.

Jindřiška Šťastná, třídní učitelka

 

PROJEKT VYSOČINA -   VLASTIVĚDA – 5. třída

 1. V měsíci březnu proběhla prezentace žáků 5. třídy před ostatními spolužáky o jednotlivých oblastech Vysočiny – ve dvojicích
 2. V dubnu jsme ochutnali krajové jídlo – VOPELKY
 3. Naučili jsme se několik písní z Telčska a Dačicka
 4. Seznámili jsme se s horáckým krojem z Telče a Martínkova
 5. Navštívili jsme přírodní rezervaci Jechovec s výskytem bledulí

 

VYUŽITÉ MATERIÁLY: 1) propagační materiály kraje Vysočina
                                       2) internet – webový vyhledávač a mapy
                                       3) tematický atlas kraje Vysočina
                                       4) pracovní sešit – Vlastivěda 5
                                       5) vlastní poznatky
                                       6) M. Brtník: Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných
                                       7) kroje ze soukromého vlastnictví
                                       8) CD V tej Telči

 

HORÁCKÉ PÍSNĚ

ŠLA MARJÁNKA KE HROBU (Telčsko)

 1. Šla Marjánka ke robu, jucha, cha, cha, pomodlit se za Honzu.
  Honza vytáh ruku z hrobu, zatahal ji za nohu.
 2. Co to Honzo, co děláš, jucha, cha, cha, že mně za nohu taháš.
  Ráda sem sem chodívala, už sem chodit nebudu.
 3. Co je, mě teď do tebe,  jucha, cha, cha, ty už patříš do nebe.
  Mezi svatý boubelatý, co dělají he, he, he.

PŘED NAŠÍM DOMEM (Telčsko)

 1. Před naším domem stojí kůň vraný, snad se můj milej na vojnu strojí.
 2. Na vojnu strojí a už pojede, a mě přesmutnou sebou neveme.

 

ŘEKNI TONDO ŘEKNI MANCE (Dačicko)

 1. Řekni, Tondo, řekni Mance, ať zadělá na lívance.

Řekni Tondo, řekni jí, ať je taky vosolí.

 1. Náš minář si ženu chválí, že mu málo dřeva spálí.
  Postavila na oukrop, spálila mu celej plot.
 2. Buď jen ženo, buď veselá, máme doma fůru sena.
  Máme taky brambory, zahraju ti na dudy.

 

U BOROVNÝ V KUPÁCH JETEL (Telčsko)

       1 . U Borovný v kupách jetel, já bych tam šel až bych letěl.
            Do kupy si lehnu, ani sebou nehnu, nepůjdu dom až bude den, až pojedou ze dvora ven.
       2.Ze dvora už dávno jeli, moji milou sebou vezli.
           A já rychle vstávám, koníčky zapřahám, že pojedu taky vorat, nakrmil je můj kamarád.
       3. Vzal jsem si pluh bez radlice, že snad budu vorat přece.
            A jak sem tam vorám, brázdu žádnou nemám, čert aby to všechno sebral, že sem si radlici                    
                                                                                                                                                             nevzal.

V TEJ TELČI JE ZAHRÁDEČKA (Telčsko)

 1. V tej Telči je zahrádečka zelená se, roste tam v ní rozmarýnka netrhá se.
  Já ji mám utrhnout, kdybych měl zahynout, a na moje potěšení zapomenout.
 2. Kdyby se to pražští páni dozvěděli, že jsme jim tu rozmarýnku pošlapali,
  oni by nás vzali, provazy svázali, to by pro nás naše holky naříkaly.
 3. Myslivci jsou hezcí hoši premovaní, písaři jsou od inkoustu umazaní.
  Myslivec je střelec, veselý mládenec, střelil on si na srnčičku on byl srnec.

 

TEN TELECKÝ RYNK (Telčsko)

 1. Ten telecký rynk, bože to je rynk. Na dvou stranách brány stojí a ten rynek loubí zdobí,
  bože, bože, bože to je rynk.
 2. Vyrostl tam květ, radost pohledět. Poznávat jak slunce svítí a jak kvete jiný kvítí, kvítí krásný, krásný na pohled.

Zobrazení: Alba | Podle data

Projekt Vysočina - kraj, kde žijeme


tisk Tisknout   ↑ Nahoru