Projekt Jechovec - 5. třída

         

Žáci 5. třídy navštívili ve čtvrtek 23. dubna 2023 přírodní rezervaci Jechovec u Staré Říše.

Kromě samotné návštěvy lokality uplatnili své znalosti z: 

  • Vlastivědy – práce s buzolou, mapou, určováním světových stran,
  • Matematiky – odhad vzdálenosti, sledování času, práci s digitální technikou – focení,
  • Přírodovědy – lisování rostlin a určování přírodnin – setkali jsme se se slepýšem! a
  • Českého jazyka – vše písemně zaznamenali. Pracovali ve skupinách po 4 – 5 žácích.

Svoji fyzickou kondici si vyzkoušeli pěším pochodem a překonáváním přírodních útvarů.

Sluníčko nám přálo a celý výlet se podařil!

Jindřiška Šťastná


Zobrazení: Alba | Podle data

Projekt Jechovec - 5. třída


tisk Tisknout   ↑ Nahoru