Oznámení o přijetí do mateřské školy

Oznámení o přijetí do mateřské školy

Oznámení o rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Nová Říše příspěvkové organizaci pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace v zastoupení statutárního zástupce ředitele Mgr. Vojtěcha Vrány rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022 na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií k přijetí takto:

Registrační číslo

Výsledek rozhodnutí

Registrační číslo

Výsledek rozhodnutí

 

MŠ 1/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 11/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 2/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 12/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 3/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 13/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 4/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 14/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 5/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 15/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 6/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 16/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 7/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 17/2022

 

Přerušeno

 

MŠ 8/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 18/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 9/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 19/2022

 

Přijat/a

 

MŠ 10/2022

 

Přijat/a

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru