Organizace výuky

 

Třídy mateřské školy

1. třída - Sluníčková - třídní učitelky: Naďa Beckerová a Dana Vrbová

2. třída - Kytičková - třídní učitelky: Kateřina Hlaváčová a Ludmila Tesařová

3. třída - Motýlková - třídní učitelky: Hana Bártů a Mgr. Romana Misařová,

                                       asistent pedagoga: Lenka Beranová

 

Charakteristika tříd

1. třída – Sluníčková

Sluníčková třída je určena pro nejmladší děti zpravidla ve věku 2 – 3,5 let. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy včetně hraček. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny především na zvládání základních hygienických návyků, odloučení od rodičů a dodržování základních pravidel chování v kolektivu. V denním programu převažuje hra, četba pohádek, výtvarné a pohybové aktivity, zpěv, říkadla s pohybem, rytmizace apod. Paní učitelky plánují a přizpůsobují všechny aktivity individuálním potřebám dětí.

2. třída – Kytičková

Kytičková třída je určena pro děti zpravidla ve věku 3,5 – 5 let. Děti se zde učí mimo jiné samostatnosti, dodržování hygienických a společenských pravidel. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na získávání základních vědomostí a dovedností přiměřených věku dětí. Paní učitelky přihlížejí k jejich individuálním potřebám.

3. třída – Motýlková

Motýlková třída je určena pro nejstarší děti, tedy zpravidla pro děti v posledním roce vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na předškolní přípravu. Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce pomohly k úspěšnému startu v 1. třídě.

 

Rozdělení dětí do tříd

Seznam dětí - školní rok 2021-2022.pdf

 

Provoz mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021 a končí ve čtvrtek 30. 6. 2022.

 

Prázdninový provoz

Prázdniny:

Termín:

Provoz MŠ:

Podzimní

27. a 29. 10. 2021

v provozu

Vánoční

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

provoz přerušen

Pololetní

4. 2. 2022

v provozu

Jarní

14. 2. 2022 - 20. 2. 2022

v provozu

Velikonoční

14. 4. 2022

v provozu

Hlavní

1. 7. - 15. 7. 2022

25. 8. - 31. 8. 2022

v provozu

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru