Organizace výuky

 

Třídy mateřské školy

1. třída - Sluníčková - třídní učitelky: Hana Bártů a Ludmila Tesařová

2. třída - Kytičková - třídní učitelky: Naďa Beckerová a Mgr. Romana Misařová

3. třída - Motýlková - třídní učitelky: Bc. Ilona Gregorová, DiS. a Bc. Kateřina Valenová

                                       asistent pedagoga: Lenka Beranová

 

Charakteristika tříd

1. třída – Sluníčková

Sluníčková třída je určena pro nejmladší děti zpravidla ve věku 2 – 3,5 let. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy včetně hraček. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny především na zvládání základních hygienických návyků, odloučení od rodičů a dodržování základních pravidel chování v kolektivu. V denním programu převažuje hra, četba pohádek, výtvarné a pohybové aktivity, zpěv, říkadla s pohybem, rytmizace apod. Paní učitelky plánují a přizpůsobují všechny aktivity individuálním potřebám dětí.

2. třída – Kytičková

Kytičková třída je určena pro děti zpravidla ve věku 3,5 – 5 let. Děti se zde učí mimo jiné samostatnosti, dodržování hygienických a společenských pravidel. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na získávání základních vědomostí a dovedností přiměřených věku dětí. Paní učitelky přihlížejí k jejich individuálním potřebám.

3. třída – Motýlková

Motýlková třída je určena pro nejstarší děti, tedy zpravidla pro děti v posledním roce vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na předškolní přípravu. Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce pomohly k úspěšnému startu v 1. třídě.

 

Rozdělení dětí do tříd

Seznamy, školní rok 2023-2024.pdf

 

 

Provoz mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Školní rok začíná v pátek 1. 9. 2023 a končí v pátek 28. 6. 2024.

 

Prázdninový provoz

Prázdniny:

Termín:

Provoz MŠ:

Podzimní

26. a 27. 10. 2023

v provozu

Vánoční

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

provoz přerušen

Pololetní

2. 2. 2024

v provozu

Jarní

12. 2. 2024 - 18. 2. 2024

v provozu

Velikonoční

28. 3. 2024

v provozu

Hlavní

1. 7. - 12. 7. 2024

26. 8. - 30. 8. 2024

v provozu

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru