Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

z vašich dotazníků vyplynulo, že máte zájem o to, aby mateřská škola organizovala kroužky pro děti. Na základě toho, jsme pro vás připravili následující nabídku, ale ještě pár slov k legislativě. V roce 2016 vydala Česká školní inspekce po dohodě s MŠMT stanovisko, ze kterého vyplývá, že organizování kroužků mateřským školám nedoporučuje, ale pokud se mateřská škola přesto rozhodne tyto nadstandardní (zpoplatněné) aktivity nabízet, je nutné dodržet přísná kritéria, mezi která patří

  • Rodiče nemusí této nadstandardní aktivity využít
  • Kroužek nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona
  • ČŠI a MŠMT doporučují, aby kroužky probíhaly v odpoledních hodinách
  • Kroužek nesmí dětem omezit dobu stanovenou pro odpočinek
  • Kroužek nesmí dětem omezit dobu stanovenou pro stravování
  • Kroužek nesmí dětem omezit dobu stanovenou pro pobyt venku
  • Kroužek nesmí prostorově omezit děti, které se kroužku neúčastní

Nabídka kroužků je placená a vztahuje se pouze na děti v posledním roce vzdělávání tedy předškoláky. Zájemci vyplní přihlášku, kterou si mohou stáhnout zde nebo ji naleznou v šatně Motýlkové třídy a odevzdají ji paním učitelkám ve třídě nejpozději do pátku 1. 10. 2021.

Mateřská škola - přihláška do kroužku.pdf

Kroužky budou probíhat od října 2021 do konce května 2022

 

Název kroužku: SPORTÍK

Charakteristika:  Sportovní a pohybové aktivity, cvičení s pomůckami

Termín: sudé pondělí 15:30 – 16:15 ve Sluníčkové třídě

Cena: 300 Kč

Kroužek vede: Hana Bártů

Minimální počet dětí:  6        Maximální počet dětí: 10

 

Název kroužku: VÝTVARNÝ

Charakteristika:  Tvoření a vyrábění z nejrůznějších materiálů

Termín: sudé úterý 15:30 – 16:15 ve Sluníčkové třídě

Cena: 300 Kč

Kroužek vede: Naďa Beckerová

Minimální počet dětí:  4           Maximální počet dětí: 8

 

Název kroužku: HÝBÁNKY S MUZIKOU

Charakteristika:  Pohybové hry se zpěvem, cvičení s hudbou i bez hudby

Termín: liché úterý 15:30 – 16:15 ve Sluníčkové třídě

Cena: 300 Kč

Kroužek vede: Kateřina Hlaváčová

Minimální počet dětí:  6          Maximální počet dětí: 14

 

Název kroužku: DRAMAŤÁČEK

Charakteristika:  Hrajeme divadlo s loutkami, maňásky i jako herci. Tvoříme si kulisy

Termín: sudá středa 15:30 – 16:15 ve Sluníčkové třídě

Cena: 300 Kč

Kroužek vede:  Bc. Lenka Němcová, Dis

Minimální počet dětí:  5         Maximální počet dětí: 10

 

Název kroužku: S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU

Charakteristika:  Seznámení s hrou za zobcovou flétnu, techniky správného dýchání

Termín: lichá středa 15:30 – 16:15 ve Sluníčkové třídě

Cena: 0,- (kroužek bude dotovaný)

Kroužek vede: Mgr. Romana Misařová

Minimální počet dětí:  4       Maximální počet dětí: 8

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru