Žáci 3. třídy navštívili klášter

Dne 11. 11. 2021 jsme s třetí třídou navštívili novoříšský klášter a kostel. Exkurzí nás provedl převor P. Siard Kamil Novotný. Žáci prošli výstavními síněmi: bratři Vraničtí, Jan Novák, Otokar Březina, knihovnou, hudebním sálem, prelaturou, klenotnicí, kaplí Sv. Anny a kostelem. Při prohlídce měli třeťáčci za úkol plnit jednoduché úkoly, které si hned překontrolovali a případně jsme si k nim něco víc řekli. Moc děkujeme panu převorovi za krásou prohlídku a čas, který nám věnoval. 

Markéta Veselá


Zobrazení: Alba | Podle data

Žáci 3. třídy navštívili klášter


tisk Tisknout   ↑ Nahoru