Exkurze s panem Růžičkou - Velký Pěčín, Telč

Exkurze s panem Růžičkou - Velký Pěčín, Telč

           Dne 11. 5. 2022 proběhla exkurze s panem Růžičkou. S žáky 9. třídy jsme se vydali na židovský hřbitov ve Velkém Pěčíně, kde byli žáci seznámeni s tematikou judaismu a holocaustu, také s historií místního židovského hřbitova, židovskými tradicemi a na závěr si mohli vyzkoušet přečíst židovské nápisy na náhrobcích. Poté jsme se přesunuli do Telče, kde jsme navštívili židovský hřbitov, synagogu a žáci se také dozvěděli více o osudu telčského malíře Františka Mořice Nagla.

Mgr. Dana Doležalová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru