Duben ve školní družině 1

V měsíci dubnu jsme se věnovali naší planetě Zemi. Učili jsme se správně třídit odpad. Uspořádali jsme s kolegyní pro děti na školní zahradě naučnou malou stezku s tématikou Dne Země. Do všech ekologicky zaměřených činností se děti aktivně zapojují, přemýšlí o nich. Jsem na ně moc pyšná. Také jsme se učili dopravní značky a správné chování při pobytu venku a silnici. Připravili jsme pro budoucí prvňáčky malé dárky k zápisu do 1. třídy.
Na konci měsíce jsme vyrobili pro děti stezku k pálení čarodějnic. Při které si procvičili mozkové závity při plnění úkolů k získání písmen do tajenky. Která je dovedla k zasloužilé odměně – ke špekáčkům.

                                                                                                                      Renata Vidláková


Zobrazení: Alba | Podle data

Duben ve školní družině 1


tisk Tisknout   ↑ Nahoru