Buďme k sobě ohleduplní, nemocné děti do školky nepatří

Buďme k sobě ohleduplní, nemocné děti do školky nepatří

Vážení rodiče,

obracíme se na vás se žádostí, abyste byli ohleduplní k ostatním dětem a také personálu mateřské školy, a nevodili do mateřské školy děti nemocné nebo nedoléčené. 

Tímto jednáním totiž porušujete školní řád, který je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Platné právní předpisy nám ukládají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí během vzdělávání. Máme tedy možnost (dokonce povinnost) upravit podmínky provozu mateřské školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění a nepřijmout tak do vzdělávacího procesu dítě, které jeví známky nemoci (například silná rýma nebo kašel). Pokud jsou rodiče přesvědčeni o tom, že jejich dítě je zdravé a učitelka se mýlí, předloží vyjádření dětského lékaře o tom, že jeho dítě smí do kolektivu.

V případě, že rodič bude nemocné nebo nedoléčené dítě opakovaně vodit do kolektivu a vystavovat tak ostatní děti a personál mateřské školy možné nákaze a všechna předchozí jednání nepovedou k nápravě, dopustí se hrubého porušení školního řádu a dítě může být z mateřské školy trvale vyloučeno. V případě dětí v posledním roce vzdělávání, který je ze zákona povinný, jim může být zkrácen pobyt v MŠ na ony povinné 4 hodiny denně.

děkujeme za spolupráci 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru