Adaptační kurz 6. třídy

          Žáci 6. ročníku se v novém školním roce měli možnost zúčastnit adaptačního kurzu ve Staré Říši. Až na tři z nich, kteří byli nemocní, jsme zde na staré poetické faře všichni strávili dobrodružné tři dny. Většina dětí se sice od první třídy mezi sebou zná, ale přechod na 2. stupeň, několik nových spolužáků a k tomu ještě nová třídní učitelka…takže kurz nám všem dal dostatečný prostor, abychom se na začátku spolu seznámili a ti co se již znají, tak aby se v novém prostředí a situacích poznali ještě lépe. A že jich pár bylo smiley. Ráno 7.9. jsme se sešli ve škole, kde děti nechaly svá zavazadla. Odtud jsme se pěšky vydali na 6 km dlouhou cestu do Staré Říše, ale předtím jsme si ještě prohlédli starý Pachrův mlýn v Nové Říši, kterým nás odborně provedl sám pan starosta Jaroslav Pachr. Největší atrakcí zde pro děti byly staré stroje (hlavně pro některé kluky, kteří pana starostu zásobovali dotazy, jak co funguje), dále obohacující informace o mletí mouky a pak malé koťátko, které se od nás na naší cestě nechtělo odpojit, takže ve mlýně šlo z náruče do náruče. Odtud jsme pak za hezkého počasí šlapali do místa určení. Po příchodu na faru se děti ubytovaly, za chvíli dorazila velká zavazadla dětí, i s obědem (děkujeme panu řediteli Vránovi za vynaloženou námahu při nakládání, vykládání  a odvoz zavazadel a pravidelný dovoz obědů smiley).

          V následujících dnech jsme měli pro děti připravený program, složený z radostí, společenských a poznávacích her, ale i povinností, jako třeba ranní rozcvička, kterou jsme měli na dvoře každé ráno. Během kurzu měly děti možnost trochu poodkrýt svou povahu, jak kdo je ochotný pomoci, pečlivost, kamarádství, kázeň, nápaditost při plnění úkolů.. Většina dětí se ukázala v tom nejlepším světle, dokonce ochotně pomáhaly mně i paní učitelce Prokopové i v kuchyni při tak atraktivní činnosti jako je mytí a úklid nádobí.

          Čtvrteční večer byl završený krátkou, ale skvělou stezkou odvahy. Tu si děti prakticky samy zorganizovaly a k tomu využily velmi tajemné prostředí staré fary, která svou atmosférou byla pro takovou akci báječně stvořená. Myslím, že na některých místech stezky se kvalitních strašidel lekli i jedinci s pevnějšími nervy (třeba obě paní učitelky).

          Protože první dva dny byly celkem intenzivní, ve čtvrtek večer všichni usnuli takřka lusknutím prstu. Druhý den bylo vstávaní už náročnější, přesto děti statečně zvládly jak rozcvičku, tak i sbalení, úklid a nakonec i zpáteční cestu pěšky do Nové Říše.  Těch 6 km zpět jsme ušli v rekordním čase 75 minut. V Nové Říši už na všechny čekala zavazadla, oběd a cesta domů.

          Přestože jsme nikdo nevěděl, co nás čeká, musíme říct, že kurz jsme si společně opravdu užili a skutečně měli možnost se lépe poznat nebo vidět kamarády v novém světle. I my s paní učitelkou jsme přes všechny starosti s organizací a realizací všech nápadů, i těch trochu nečekaných, strávily s dětmi 3 inspirativní a hezké dny.

          Děkuji všem lidem, kteří nám pomohli (a taky obloze za pěkné počasí smiley).

Mgr. Kateřina Mirčeva, třídní učitelka


Zobrazení: Alba | Podle data

Adaptační kurz 6. třídy


tisk Tisknout   ↑ Nahoru