Adaptační kurz 6. třída

     Jako každý rok čekal na šesťáky adaptační kurz, který probíhá vždy na začátku školního roku. Letos se uskutečnil od 11. do 13. září a hlavním cílem kurzu byla fara v Mrákotíně.

     První den jsme cestovali autobusem z Nové Říše do Telče. Tam jsme strávili hezké dopoledne – nejprve jsme si vyšlápli na rozhlednu na Oslednicích (pro některé to byla opravdu výzva, nakonec všech 175 kovových schodů zdolali všichni a ocitli se tak ve výšce 31,2 metrů), potom jsme navštívili nádhernou výstavu malířky Míly Doleželové v UCT. Její obrazy nás nejen uchvátily, ale donutily nás se nad nimi i trochu zamyslet. V závěru prohlídky jsme si ve výtvarném ateliéru zkusili namalovat autoportrét, nebo na památku vyrobit odznáček či klíčenku s motivem některého z obrazů. V Telči jsme se potom ještě pořádně občerstvili, neboť nás potom čekala cesta pěšky do Mrákotína. Na faře jsme se ubytovali a protože bylo nádherné počasí, využili jsme ho ke koupání v nedalekém rybníku Dolní Mrzatec. Večer jsme si opekli buřty a zazpívali u táborového ohně.

     Druhý den jsme zůstali téměř celý den na faře. Dopoledne jsme si zahráli několik her, uvařili jsme si chutný oběd, odpoledne jsme nějaký čas věnovali třídnickým záležitostem (stanovili jsme si pravidla třídy) a protože bylo opět nádherné počasí, zlákal nás nedaleký rybník k vodním radovánkám. Zbytek dne jsme strávili hraním her, vařením večeře a povídáním. Když se setmělo, žáky čekala stezka odvahy do temného sklepení na faře. Někteří žáci překonali sami sebe.

     Poslední den nás čekalo už balení, úklid fary a znovu pěší túra do Telče. Nikomu se opouštět faru nechtělo. Bylo to příjemné místo, kde jsme strávili hezký čas, zažili spoustu dobrodružství, legrace i strachu. Adaptační kurz se vydařil. 

                                                                                                                       třídní učitelka Jana Plunderová


Zobrazení: Alba | Podle data

Adaptační kurz 6. třída


tisk Tisknout   ↑ Nahoru