Desatero primární prevence

Desatero primární prevence

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který podporuje MŠMT. Organizátorem projektu je nezisková organizace Presafe, která realizuje činnosti vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti.  Projekt je zaměřen na mládež ve věku 12 – 16 let. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních. Je možné ho využít i v případě distanční výuky. Jde o seriál 10 videoklipů, které se zaměřují na důležitá témata primární prevence. Konkrétně se jedná o užívání tabákových výrobků, stalking, týrání a zneužívání dětí, užívání návykových látek, domácí násilí, alkoholismus, šikana, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a nelátkové závislosti. Klipy jsou provázány elektronickými kvízy. S materiály můžeme pracovat do 20.12. 2021.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru