Přiletěl k nám drak

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 6. ROČNÍK  - ČERVEN 2021

DRAK

V MYTOLOGII PLATÍ ZA SYMBOL SÍLY, DOKONALOSTI, STATEČNOSTI, ODVAHY, HRDINSTVÍ, VYTRVALOSTI, UŠLECHTILOSTI, AKTIVITY, ŠTĚSTÍ, BOŽSTVÍ, NESMRTELNOSTI…

Po dlouhé odmlce distanční výuky jsme si s celou třídou takového draka společnými silami vyrobili! Nejenom proto, že je to impozantní tvor, ale také jako připomínku všech ctností, které má symbolizovat. A proto a taky pro radost jsme jej potom hotového společně s nepostradatelnou pomocí našeho šikovného pana školníka zavěsili na naší společné chodbě. Děti si při tomto projektu, který nám zabral asi 6 hodin, vyzkoušely práci na společném díle, které si všichni zvolily, učily se trpělivosti a dotahování věcí do konce, aby měly důkaz, že vše se může zhmotnit do něčeho hezkého.

Děti si mohly vybrat buď zeleného nebo zlatého draka, jednomyslně se shodly na zlaté barvě, která jim připadala zářivá a možná taková královštější. Prvně jsme začali pracovat na jednotlivých článcích těla draka, které děti obarvily různými vzory, pak nutně doplnily zlatou barvou a červenou plátem na „zádech“. Současně jsem začala z kartonu vyrábět, lepit a sešívat dračí hlavu s otevřenou tlamou, kterou děti pak dokončily. Chtěli jsme původně hlavu kašírovat, ale tuto techniku si asi necháme na později, nakonec jsem zvolila pro hlavu zlatý akrylový nátěr s lehkým podkladem zelené. Tlamu děti dobarvily zvenku i zevnitř, vybavily vystřihanými ostrými zuby, vycpanýma a barvou namalovanýma očima z látky, vyplazeným jazykem a rudými plameny šlehajícími z nozder. Všechny články jeho trupu jsme navlékli na dlouhý provaz a zavěsili současně s hlavou u stropu na chodbě v 1. patře. Svou invencí přispěl při instalaci i pan školník Jiří Pelech

A HLAVNĚ…..říká se….DRAK PŘEKONÁVÁ VŠECHNY PŘEKÁŽKY AŽ KE KONEČNÉMU ÚSPĚCHU!

Čínský drak

Kateřina Mirčeva


Zobrazení: Alba | Podle data

Přiletěl k nám drak


tisk Tisknout   ↑ Nahoru