Podpora výuky v ZŠ a MŠ Nová Říše II.

Podpora výuky v ZŠ a MŠ Nová Říše II.

Naše škola se stala partnerem pro období udržitelnosti projektu Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213 s názvem „ Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně rekonstrukce školní počítačové sítě“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001801, který získal podporu v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“. Po dobu pětileté udržitelnosti tohoto projektu navštěvují naši žáci a učitelé 4x ročně Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213, kde na základě Memoranda o spolupráci s naší školou využívají k výuce učebny realizované v rámci projektu. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků a prohlubují jejich schopnost práce s digitálními technologiemi.

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt PODPORA VÝUKY V ZŠ A MŠ NOVÁ ŘÍŠE II je zaměřený na podporu výuky prostřednictvím personální podpory (školní asistenti), dalšího vzdělávání našich pedagogů, vzájemného sdílení zkušeností pedagogů mateřské školy a doučování žáků.

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Název projektu: Podpora výuky v ZŠ a MŠ Nová Říše II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013947

tisk Tisknout   ↑ Nahoru