Ochranná opatření

Ochranná opatření

 

 

 

Vstup do školy

  • Žáci si u vstupu vydezinfikují ruce.
  • Během pobytu dbáme zvýšených hygienických opatření.

 

Testování

  • Testování žáků již od 13. 9. 2021 neprobíhá.

 

Žák odmítne nosit ochranu dýchacích cest

  • S žákem se postupuje stejným způsobem, jako s žákem pozitivním.
  • Žák odchází do izolační místnosti a čeká na rodiče, kteří si ho odvedou. „Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.“
  • Žák není automaticky omluven a záleží na konkrétní škole a pravidlech školního řádu. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem.

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru