Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekty a granty

Vážení rodiče,

rád bych Vás informoval o probíhajícím grantu IROP, který se nám podařilo získat. Projekt je zaměřený na zlepšení podmínek výuky v základní škole. Na projektu jsme začali pracovat již před 1,5 rokem. Jak již to bývá, úřední dokumentace, všemožná povolení, časová náročnost a omezení celou akci protahují a zasáhnou tak do života jak ZŠ, tak i MŠ. Dovolte mi, abych Vás s projektem blíže seznámil.

Celý grant se dělí do 3 částí:

 

1) Síťování

  • vytvoření nové počítačové sítě v ZŠ, nový server, kamerový  systém
  • ve škole je již nainstalováno 4km datového kabelu, stavební práce této aktivity by neměly zasáhnout do chodu školy, řešit to musíme operativně

 

2) Nové vybavení

  • nové vybavení celých kabinetů přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, pracovní dílny, školní kuchyňky a počítačů (včetně nové počítačové učebny – 25 nových PC), interaktivní tabule – 3x, videokamera, digitální zrcadlovka, vizualizery, mikroskop s přenosem na dataprojektor, GPS, meteostanice, schodolez,…
  • v současné době probíhají dodávky, do výuky nejspíše zasáhne instalace interaktivních tabulí, která by se měla uskutečnit koncem října

 

3) Stavební práce

  • vybudování bezbariérového WC v patře školy, osvětlení ve dvou třídách, kompletní rekonstrukce dílny a revitalizace prostoru před školou
  • ve výběrovém řízení se nepřihlásila žádná stavební firma, proto se musí toto výběrové řízení opakovat, díky tomu se protahuje doba dokončení celého projektu
  •  tato fáze bohužel zasáhne do života školy, s největší pravděpodobností se bude budovat za chodu školy, s organizací vyučování Vás budeme informovat, až bude znám termín

 

          Práce na rekonstrukci WC v mateřské škole podléhají výběrovému řízení společně se stavebními pracemi ve škole. Z toho důvodu se nám nepodařilo uskutečnit rekonstrukci o prázdninách. Celou situaci řešíme nejen se zřizovatelem, ale také s KHS Jihlava. O dalším postupu Vás budeme informovat.

          Z těchto důvodů Vás žádám o trpělivost, někdy to bude hektické a o nervy, ale věřím, že to společně dokážeme. smiley

Děkuji Vojtěch Vrána, řš.

publicita-web-w.jpg

 

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt PODPORA VÝUKY V ZŠ A MŠ NOVÁ ŘÍŠE je zaměřený na podporu výuky prostřednictvím personální podpory (školní asistenti), dalšího vzdělávání našich pedagogů, vzájemného sdílení zkušeností pedagogů mateřské školy a doučování žáků.

 

Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Název projektu: Podpora výuky v ZŠ a MŠ Nová Říše

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006088

 

plakat-mas-na-web.jpg

 

Příspěvky

Setkání žáků partnerských škol projektu iRop

4. 4. 2019

 

Žákovské knížky 2019/20

3. 4. 2019