Jdi na obsah Jdi na menu
 

Omezení Covid

Čas distanční výuky

Od středy 14. 10. 2020 přechází škola z nařízení MŠMT na distanční výuku až do odvolání. O datu, kdy se žáci budou moci vrátit zpět do školy, Vás budeme informovat. Výuka nebude probíhat ve dnech 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020, kdy jsou „prodloužené“ podzimní prázdniny.

 

Omlouvání žáků

Distanční výuka, tedy výuka po internetu, je povinná. Při neúčasti na hodinách Teams a neodevzdávání úkolů musí mít žáci hodinu omluvenou úplně stejným způsobem, jako když chodí běžně do školy. Situace je tedy jiná, než byla při posledním uzavření školy. Omlouvání žáků, prosíme Vás, zadávejte online v DM softwaru. Na začátku on-line vyučovací hodiny učitel uvidí, kdo je připojený. Pokud dojde k tomu, že žák připojený nebude, budeme Vás kontaktovat, co se stalo. Našim cílem není hledat problémy, ale důvod, proč to nešlo. Jde zejména o komunikaci mezi rodiči a učiteli.

 

Komunikace mezi žáky a učiteli

Předávání výukových materiálů a samotná výuka bude probíhat na stejném programu, jako posledně, tedy přes Office 365 (Teams, Outlook, Word, Exel,…). Všichni žáci by se měli umět přihlásit do aplikace Teams buď z webového prohlížeče, nebo ze stažené aplikace. Zkoušeli jsme to s nimi ve škole. V případě problémů s přihlášením přidáváme tento postup. Jak se přihlásit ke školnímu účtu 2.pdf. Pokud se Vám ani takto přihlášení nedaří, kontaktujte pana učitele Šimka - simekj@zsnovarise.cz.

 

Komunikace mezi rodičem a učitelem

Organizační záležitosti (omluvenky,…) bychom rádi s Vámi řešili přes DM-software.

 

Rozvrh hodin

 

Rozvrhy pro jednotlivé třídy: Rozvrhy pro distanční výukuV rozvrzích je vyznačeno, které hodiny jsou on-line. Žák se tedy připojí pomocí PC nebo mobilního telefonu v daném čase na hodinu. 

 

Škola zajistí on-line výuku  kombinací:

 1. synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy Teams),
 2. asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) a
 3. off-line výukou (bez kontaktu přes internet; praktické činnosti),

 

 • Výuka bude probíhat nejdéle 4 hodiny denně na I. stupni a 5 hodin denně na druhém stupni, ve kterých je výuka přes Teams i samostatná práce.
 • Žáci budou mít denně  1 - 2 hodiny/ I. stupeň, max. 3 hodiny/II. stupeň on-line výuku přes Teams denně.
 • Každý den bude probíhat výuka na Teams v časech od 7:45 do 12:10 podle stanoveného rozvrhu. Délka hodin na Teams a přestávky budou tedy stejné, jako kdyby chodili žáci běžně do školy.
 • Samostatné úkoly mohou žáci vypracovat během dne, ale odevzdávat je musí ve stanovený termín.

 

Stravování během distanční výuky:

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mohou přijít do školní kuchyně s jídlonosičem, kde jim bude oběd vydán. Pokud této možnosti chcete využít, kontaktujte, prosíme Vás, vedoucí školní jídelny paní Martinu Drexlerovou a společně se domluvte.

 

Zapůjčení výpočetní techniky:

Škola může žákům, kteří nemají jinou možnost, zapůjčit školní počítač. Tento majetek školy je zapůjčen uzavřením výpůjční smlouvy, kterou uzavře zákonný zástupce žáka se školou. Návštěva školy je v tomto případě nutná. V případě zájmu nás kontaktujte a domluvíme se osobně. Výuku na online hodinách Teams mohou žáci sledovat také mobilním telefonem. Počítač k tomu není nutný. Množství počítačů k zapůjčení je omezený. Vydávat je budeme podle toho, kdo nás bude dříve kontaktovat. (15:15 - bohužel všechna PC jsme již půjčili)

 

Věříme, že tuto složitou dobu dobře zvládneme, přejeme pevné nervy.

Děkujeme Vojtěch Vrána, řš.

 

Protivirová opatření školy aktualizováno 5. 10. 2020:

 • Od 5. 10. 2020 je z důvodu nařízení MŠMT omezena výuka hudební výchovy na obou stupních ZŠ (zákaz zpěvu) a na II. stupni je omezena výuka tělesné výchovy (zákaz cvičení, žáci chodí na procházky).

 • Platí zákaz vstupu rodičů  a třetích osob do budovy školy (také do vestibulu). Výjimku mají rodiče žáků 1. třídy, kterým bude umožněn vstup pouze 1. 9. 2020.

 • Žákům bude před školou měřena teplota bezdotykovým teploměrem. V případě zjištění teploty vyšší než 37,3 stupňů, odchází žák do karanténní místnosti, kde čeká na vyzvednutí rodičů. Rodič navštíví lékaře, který rozhodne o dalším kroku.

 • Žádáme Vás, abyste děti s respiračním onemocněním (rýma, kašel) raději do školy nepouštěli.

 • Žáci si po vstupu do školy vydezinfikují ruce, jdou se převléct do šatny a odcházejí rovnou do svých tříd. Přespolní místnost je uzavřena.

 • Po celou dobu vzdělávání platí pro žáky omezený pohyb po škole na svou třídu a WC.

 • Roušky nosí všichni žáci II. stupně i zaměstnanci školy po celou dobu přítomnosti ve škole včetně výuky a družiny.

 • Z družiny odchází žáci sami podle času, který bude uvedený na zápisovém lístku. Rodiče mohou čekat před školou.

 • V letošním školním roce škola nebude pořádat školní akce, kde dochází ke kontaktu mezi třídami.

 • Výuka zájmových kroužků je odložena na měsíc listopad, uvidíme, jak se celá situace vyvine. O nabídce kroužků budou žáci informováni ve středu 2. 9. 2020 na třídnických hodinách.

 • Pro zlepšení komunikace mezi rodiči x žáky x učiteli jsme přistoupili k zavedení elektronických třídních knih a elektronických žákovských knížek. O celé situaci Vás budeme informovat a společně se elektronický systém naučíme využívat.