Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mateřská škola

Vítejte na stránkách Mateřské školy v Nové Říši smiley

logo-ms.pngHistorie předškolní výchovy v Nové Říši začíná v roce 1878, kdy byla v místním klášteře otevřena soukromá opatrovna dětí. Řízení a dozor obstarávaly do roku 1940 řádové sestry. Od roku 1940 do roku 1947 byla opatrovna financována rodiči a Obecním úřadem v Nové Říši. Roku 1948 převzal správu opatrovny MNV v Nové Říši. Zde již začíná novodobá historie školy. Ta přebývala v prostorách kláštera ještě 36 let. V roce 1984 byla otevřena nová budova MŠ, jejíž součástí je i školní jídelna pro MŠ a ZŠ. V současné době je MŠ organizační složkou obce, která hradí veškeré provozní náklady, zatímco náklady na mzdy hradí Krajský úřad.

Budova MŠ je umístěna v okrajové části obce s výhledem do zahrad a volné přírody, což je velkou předností při organizování pobytu dětí venku. Z rozhodnutí OÚ v roce 2001 začala stavební firma „Starkon“ provádět nástavbu 11 bytů nad budovou MŠ. Dokončena byla r. 2003.

 

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020 - 2021.pdf

 

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Na základě doporučení MŠMT budou provoz mateřské školy provázet zvláštní hygienická a bezpečnostní opatření.

 

Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy bude od 6:00 do 16:00 hod.
 • Mateřská škola nebude pořádat a organizovat žádné kulturní a společenské akce nad rámec výchovně vzdělávací činnosti.
 • V tomto období nebude probíhat doplňkový vzdělávací projekt - logopedie

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Není povoleno se shromažďovat před budovou mateřské školy.
 • Před budovou mateřské školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

 • Do prostoru mateřské školy je zakázáno vnášet vlastní hračky.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Doprovázející osobě není dovoleno vstupovat do prostoru jednotlivých tříd.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Před vstupem do třídy je každé dítě povinné si důkladně umýt ruce.
 • Pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ.
 • Mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce (na ruce, povrchy, pomůcky, hračky).
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu mateřské školy s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Pro tento případ je nutné děti vybavit sterilní rouškou, která bude uložena v šatně MŠ.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování probíhá v běžné podobě

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny?

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Toto prohlášení bude ke stažení na našich webových stránkách nebo v tištěné podobě v šatnách jednotlivých tříd. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

V Nové Říši dne 13. 5. 2020

 

Čestné prohlášení 1. - 5. tř + MŠ.pdf

 

Děkujeme za spolupráci  Vojtěch Vrána řš., Kateřina Hlaváčová, zř.                                                                                                

 

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem vám oznamujeme, že se mateřská škola opět otevře dne 25. 5. 2020 v běžném provozu. Otevření mateřské školy budou provázet zvláštní hygienická a bezpečnostní opatření (viz Podmínky provozu mateřské školy)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je za měsíc květen stanovena v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. na částku 150 Kč.

Vojtěch Vrána řš.

 

Rubriky

Třídy MŠ

Příspěvků: 0

Dokumenty

Příspěvků: 0

Příspěvky

Prosinec 2019 v MŠ

17. 1. 2020

 

Listopad 2019 v MŠ

12. 12. 2019

 

Říjen v MŠ 2019

21. 11. 2019

 

Září 2019 ve školce

22. 10. 2019

 

Duben 2019 v MŠ

9. 5. 2019

 

Březen 2019 v MŠ

26. 4. 2019

 

Únor 2019 v MŠ

25. 4. 2019

 

Leden 2019 v MŠ

1. 3. 2019

 

Posinec 2018 v MŠ

18. 1. 2019

 

Listopad v MŠ 2018

5. 12. 2018

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »