Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sametová revoluce

12. 12. 2019

            Měsíc listopad se nesl ve znamení očekávání velkého a důležitého a výročí – třiceti let sametové revoluce, kdy se začal pozvolna hroutit socialistický systém a lidé se znovu mohli volně nadechnout tak dlouho postrádané svobody. Náš učitelský sbor se rozhodl věnovat sametovému jubileu pondělí po státním svátku a zprostředkovat dětem zábavnou a poutavou formou nejen průběh Dne boje za svobodu a demokracii, ale i dobu, která mu předcházela, a důsledky, jež ze změny režimu vyplynuly. Patronát nad celým projektem převzal s veškerou zodpovědností a pečlivostí učitel dějepisu pan Dominik Habermann.

            Přestože probíhal projektový den napříč celou školou, v rámci prvního i druhého stupně se v určitých částech lišil, neboť bylo třeba přizpůsobit program různému věku dětí. Celodenní projekt se skládal z několika částí. V první zhlédli žáci krátký dokumentární film, ve druhé fázi je čekal průchod šesti stanovišti ve věkově různorodých skupinkách, jejichž členství si děti v předcházejícím týdnu rozdělily losem. Čas mezi jednotlivými výměnami týmů na stanovištích ohlašoval školní rozhlas, ve kterém vždy v určenou dobu zahrála dobová píseň, a dala tak žákům signál k opuštění původního stanoviště, nebo k zahájení plnění nového zajímavého úkolu na dalším. Z jednotlivých stanovišť lze jmenovat např. výrobu transparentů s dobovými, ale i inovativními hesly na demonstraci, tvorbu loga Občanského fóra, listopadový pochod z Albertova společně se studenty nebo hledání a seřazování lístečků, z nichž se žáci dozvěděli základní informace o čtyřech hudebních interpretech spojených nesmazatelně s tzv. písněmi sametu, které se děti druhého stupně učily zpívat již v průběhu listopadu v hodinách hudební výchovy.

            Poslední částí projektu měl být pochod se svíčkami v lucerničkách či zavařovacích sklenicích a s transparenty k novoříšskému kostelu, kde měla zaznít i ikonická Modlitba pro Martu. Vzhledem k deštivému počasí se cílem inscenované školní demonstrace za svobodu stala pouze tělocvična, ale i tak měla bezesporu své kouzlo. Pan ředitel Vojtěch Vrána společně s paní učitelkou Janou Plunderovou a „mazáky“ z deváté třídy zahájili na horní chodbě průvod s kytarami a Krylovou písní Anděl, k nim se postupně přidávaly další třídy, jejichž dveře průvod míjel. Ztemnělou chodbu zaplnil zpěv a světla svíček. Improvizovaný průvod „narušil“ školník pan Jiří Pelech, který se nečekaně a zcela spontánně stylizoval do role policisty bránícího průchodu demonstrace k tělocvičně, čímž vdechl situaci velmi autentický ráz.

            V tělocvičně vystoupil pan ředitel se svým projevem, v němž nabádal k tomu, abychom si svobody, jež není samozřejmostí, vážili a stavěli se vždy do role těch, kteří nebudou mít strach její existenci hájit. V závěru zaznělo také pár písní, které byly příjemným dozněním končícího projektového dne.

            Doufejme, že skutečnost prožitku zprostředkovaných událostí sametové revoluce na vlastní kůži pomůže žákům nejen k zapamatování historických souvislostí dané události, ale i k niternému přijetí hodnot, které tato největší událost v dějinách novodobého českého státu hlásala.

 

Alena Urbánková

 

Náhledy fotografií ze složky Sametová revoluce