Jdi na obsah Jdi na menu
 

Učíme se na zahradě

8. 6. 2016

V letošním školním roce jsme se rozhodli realizovat část výuky na naší certifikované přírodní zahradě. Terénní výuka je vhodná především proto, že pomáhá rozvíjet komunikační a vyjadřovací dovednosti žáků, dovednosti pro týmovou práci a umožňuje aplikovat vědomosti a dovednosti z více předmětů.

                                                                                                          Bronislava Nechvátalová

Hodina zeměpisu

Žáci pracovali ve skupinách po třech. Dostali pracovní list, kde byly úkoly, které během hodiny plnili a otázky, na které museli písemně odpovídat. Otázky a úkoly byly zaměřeny na práci s mapou. Cílem bylo dozvědět se o místě, ve kterém žijeme, co nejvíce nových informací.

                                                                                                          Bronislava Nechvátalová

 

Hodina anglického jazyka (7. třída)

V hodině anglického jazyka jsme použili praktickou metodu výuky a to dramatizaci. Cílem bylo rozvíjení komunikačních dovedností zábavnou formou.
Žáci se rozdělili do skupin a vymysleli si krátké rozhovory v anglickém jazyce. Téma si mohli zvolit sami. Rozhovory se naučili, a potom scénky zahráli a natočili na video.

                                                                                                          Bronislava Nechvátalová

 

Hodina přírodopisu (8. třída)

Dne 19. 5. 2016 jsme využili školní přírodní zahradu v hodině přírodopisu. Tématem hodiny byly lidské smysly, jejich omezení či jejich úplná absence. Žáci se naučili, jak pomáhat zrakově, tělesně či jinak postiženým lidem a zároveň se mohli vcítit do jejich situace.

                                                                                             Markéta Veselá

Hodina Pvd (6. třída)

V hodině prací v domácnosti si žáci vyzkoušeli práci a tvoření z přírodnin. Na naší zahradě postavili domečky pro zvířátka, která zde žijí. Zopakovali si poznatky o přírodní zahradě.

Markéta Veselá

Hodina Vv (6. třída)

Ve výtvarné výchově žáci navázali na hodinu Pvd. Své výtvory (domečky pro zvířátka) nakreslili na papír a přikreslili i zvířátka.

Markéta Veselá

 

Hodiny zeměpisu (6. třída)

V hodině zeměpisu jsme se na zahradě učili o Africe, konkrétně o obyvatelstvu. Povídali jsme o  jejich životních obtížích i radostech. Počasí bylo úžasné, ptáci zpívali, žáci z prvního stupně měli na hřišti tělocvik... Všichni jsme rádi, že máme to štěstí žít u nás a ne v Africe. smiley

Vojtěch Vrána

 

Náhledy fotografií ze složky Učíme se na zahradě