Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ Nová Říše – 2017/2018

(Nejen prací živ je člověk smiley)

Vážení rodiče,

také ve školním roce 2017/18 jsme pro žáky připravili pestrou nabídku zájmových kroužků.

Kroužky musíme zpoplatnit. Ceny jsem stanovil na základě časové náročnosti pro vedoucí a na základně dalších nákladů školy jako je např. energie a další pomůcky, které budou mít zájemci k dispozici. Ceny jsou uvedeny na celý školní rok.

Podle zájmu v loňském roce jsme se rozhodli vyjít žákům vstříc a kroužky, které se týkají hudby, doučování a zdraví, bude škola v letošním roce dotovat. Jsou tedy zdarma.

Výuka kroužků probíhá po celý rok, pokud budou kroužky odpadat kvůli organizačním věcem či nemoci vyučujících a počet odučených hodin klesne pod stanovenou časovou dotaci, budeme žákům vracet poměrnou část finančních prostředků z ceny kroužku (poslední týden v červnu 2018).

            Sociálně znevýhodněné rodiny budou mít poloviční ceny kroužků. Doložení sociálního znevýhodnění bude probíhat stejným způsobem, jako osvobození od úplaty z MŠ nebo z družiny (měsíčně doklad z úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze).

Žádost o snížení úplaty za zájmové vzdělávání.pdf

Zájemci o kroužek mohou přijít na první 2 hodiny bezplatně. Když zjistí, že je kroužek baví a chtějí chodit nadále, uhradí celou částku za vybraný kroužek.

Pokud nebude poplatek uhrazen v předem stanoveném termínu (tedy do třetího dne, kdy probíhá kroužek), nemůže žák tento kroužek navštěvovat.

V týdnu od 4. 9. 2017 – 8. 9. 2017 bude nabídka kroužků vystavena na chodbě školy, kde se žáci budou moci zapsat (podobně jako v loňském roce).

Následující týden (11. 9. – 15. 9. 2017) se vedoucí kroužků domluví s žáky na upřesnění konkrétních dnů. S největší pravděpodobností se některé kroužky budou krýt. Přesné informace doplním na webové stránky 15. 9. 2017.

Výuka začne probíhat od pondělí 18. 9. 2017. Závaznou přihlášku na kroužek můžete stáhnout zde: Prihlaska-do-krouzku 2017-18.docx

Hra na hudební nástroje (ZUŠ Telč) bude probíhat v pondělí (p. Svobodová) a v pátek (p. Vohozka, p. Zadina a paní Coufalová). Rybářský kroužek bude zajištěn externě, ještě upřesním.     

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, společně s finančním obnosem, můžete nosit vedoucím kroužků do již zmíněné třetí vyučovací hodiny kroužku. Přihlášku i peníze můžete poslat po dětech. Vedoucí  povedou evidenci a vyřídí vše s vedením školy.

Rozvrh výuky náboženství byl stanoven ve spolupráci s otcem převorem Siardem.

1. třída

úterý

1125 – 1210

P. Metoděj Lajčák

2. třída

pátek

1125 – 1210

P. Michael Hladil

3. třída

čtvrtek

1125 – 1210

pan opat Marian Kosík

4. a 5. třída

středa

1300 – 1345

P. Metoděj Lajčák

6. a 7. třída

pátek (lichý)

1300 – 1435

P. Petr Severin

8. a 9. třída

pátek (sudý)

1300 – 1435

P. Michael Hladil

 

Přeji všem přihlášeným žákům hodně zábavy smiley.

Děkuji  Vojtěch Vrána, řš.

 

otevrene-krouzky-v-2017-18---web.jpg

Podle zájmu žáků jsme otevřeli nakonec 18 kroužků z 24 nabídnutých. Děkuji všem vedoucím za spolupráci. smiley

 

rozvrh-otevrenych-krouzku-2017-18.jpg

 

 

 

 

Příspěvky

Sportovky na vodě

28. 5. 2018

 

Rozvrh výuky náboženství 2017/18

19. 9. 2017

 

Dovedné ruce - batika

8. 6. 2017

 

Keramika

2. 1. 2017

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kroužky | Fotografie: Keramika

Dovedné ruce - Pečení perníčků

6. 12. 2016

 

Dovedné ruce - Dýně jinak

19. 10. 2016